Tuesday, October 27, 2009

Rasulullah dan Ilmu

Keutamaan pendidikan sebagai misi utama Rasulullah jelas dpt dilihat dalam al-Quran dan Hadis seperti dalam ayat yang bermaksud: Dialah yang telah mengutuskan dikalangan orang-orang arab ummiyyin seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktikad yang sesat), serta mengajarkan mereka kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad S.A.W) itu adalah dalam kesesatan yang nyata. (al-Jumu'ah:2)

Bukti kejayaan Rasulullah sebagai pendidik terlihat pada kualiti insan sebelum Baginda dibangkitkan dan sesudahnya. Baginda telah berhasil mengubah masyarakat jahiliah yang tandus daripada nilai kemanusiaan kepada satu generasi yang paling tinggi keperibadiannya.

No comments :

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails